93 20 80 60

info@fleksjob.dk

Om foreningen

Landsforeningen Fleksjob blev skabt i 2001 og er en landsdækkende non-profit interesseorganisation. Vi har tidligere heddet Landsforeningen Af Fleks- og Skånejobbere, men det blev ændret i 2021.

DEM ARBEJDER VI FOR OG MED

Vores største målgruppe er de over 100.000 personer, der er bevilget et fleksjob. Med i fællesskabet er også personer i ressourceforløb, sygemeldte og førtidspensionister. Vi kæmper for deres ret til et godt arbejdsliv. Klik her og se nogle af vores mærkesager.

Vi er i løbende dialog med politikere, faglige organisationer, arbejdsgiverforeninger og erhvervslivet for at skabe de bedst mulige vilkår for vores målgrupper, der alle sammen er mennesker med potentiale. Vi er også en del af Værdig Reform sammen med 64 andre organisationer.

HOVEDBESTYRELSEN

Formand Merete Hornecker
Mail: mh@fleksjob.dk
Tlf. 21 71 63 21

Øvrige medlemmer:
Hanne Rasmussen
Judi Olsen
Aksel Sjællænder
Henriette Vinter
Bengt Marlow
Trine Almskov (suppleant)

SEKRETARIAT

Foreningens arbejde er organiseret omkring et lille sekretariat med sæde i København.

Sekretariatschef Hanne Rasmussen
Mail: hr@fleksjob.dk.
Tlf. 29 89 15 78

Sekretariatsmedarbejder Annedorthe Kring
Mail: ak@fleksjob.dk
Tlf. 26 84 07 30

Sekretariatsmedarbejder Loni Andersen
Mail: la@fleksjob.dk