93 20 80 60

info@fleksjob.dk

Tirsdag 3. oktober havde Landsforeningen sagt ja til at tage imod en delegation fra Tokyo Metropolitan Government. De er på studierejse i Danmark for at blive klogere på den danske tilgang til uddannelse af ledige. Besøget hos os skulle blandt andet give dem kendskab til hvordan, man tilbyder uddannelse for ledige i fleksjobordningen – en ordning, som de ikke har tilsvarende i Japan. Der var også god inspiration den anden vej.

Det vi erfarede om deres indsats over for ledige borgere er, at de tilbyder et læringsforløb på alt fra to måneder til to år. De har i følge egen udtalelse 100 % succes med denne form for jobtræning. Borgeren får det der svarer til ledighedsydelse undervejs.

I Japan har de som nævnt ikke en fleksjobordning, så det er enten fuldtid (med skånehensyn) eller offentlig forsørgelse for handicappede borgere. De har dog en betydelig forventning til virksomhederne om at løfte deres sociale ansvar og for de større virkesomheder gælder der en kvoteordning, der betyder, at de skal tage omkring 3 % ind på en handicapordning. Staten kan sågar sanktionere, hvis de ikke lever op til dette. De opererer også i nogle tilfælde med et tilskud til virksomheden for at fastholde medarbejderen. Alt sammen meget inspirerende for os!

En anden erfaring vi gjorde os er at de afholder kurser for virksomheder i, hvad det vil sige at have borgere med skånehensyn ansat. Det svarer vel nogenlunde til CABI herhjemme i Danmark, men umiddelbart i en mere opsøgende grad.

Direkte adspurgt om, der var noget den japanske delegation især hæftede sig ved under vores erfaringsudveksling, fremhævede de Landsforeningens direkte adgang til Christansborg og roste os for vores politiske resultater – herunder den ændring omkring fleksjbberes ret til uddannelse, som vi var primus motor på op til lovændringen i 2020.

Efter fællesfotografering drog delegationen videre til 3F og vi gik beriget tilbage til kontoret. Det er bestemt ikke sidste gang, vi siger ja til lignende kulturmøde og erfaringsudveksling.

Publiceret: 5. oktober 2023
Forfatter: Annedorthe Kring