93 20 80 60

info@fleksjob.dk

DER KOM ET TAKKEBREV …

DER KOM ET TAKKEBREV …

”Der findes ikke ord for den store uvurderlige hjælp og støtte, som vi har fået af Landsforeningen”. Sådan indleder en mor sit takkebrev til foreningen, efter at vi har været bisiddere for hendes søn. Ordene falder efter, at sagen endelig faldt ud med den...
GENERALFORSAMLING REFERAT

GENERALFORSAMLING REFERAT

Her følger referat af Landsforeninen Fleksjobs årlige generalforsamling, afholdt i København 20. april 2024 DAGSORDEN 1 Valg af dirigent 2 Valg af referent og stemmetællere 3 Beretning 4 Fremtidigt arbejde 5 Regnskab for 2023 6 Budget for 2024 7 Indkomne forslag...
LUTTER GLADE SMILEYS

LUTTER GLADE SMILEYS

”Landsforeningen, det er Hanne”. Sådan lyder det flere gange om ugen, når telefonen ringer på sekretariatet. I den anden ende af røret er en person, der har brug for et godt råd eller en afklaring. Emnerne på det, der bliver spurgt om, er vidtforgrenede og afspejler...
GENERALFORSAMLING 2024

GENERALFORSAMLING 2024

Kære medlem af Landsforeningen Fleksjob Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2024 kl. 14.30 – 17.30. Generalforsamlingen afholdes i HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S. Deltagelse i generalforsamling er åben for...
AFGØRELSE OMKRING GODTGØRELSE

AFGØRELSE OMKRING GODTGØRELSE

Højesteret har 12. marts afgjort, at godtgørelse for afskedigelse i strid med forskelsbehandlingsloven skulle fastsættes på grundlag af lønnen i fleksjob. Højesteret kom frem til, at det alene er lønnen fra arbejdsgiver og ikke også fleksløntilskuddet fra kommunen,...