93 20 80 60

info@fleksjob.dk

Kære medlem af Landsforeningen Fleksjob

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2024 kl. 14.30 – 17.30.

Generalforsamlingen afholdes i HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S.

Deltagelse i generalforsamling er åben for alle medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år. Der vil være kaffe/te, frugt og vand på generalforsamlingen.

Dagsorden:
Pkt. 1 Valg af dirigent
Pkt. 2 Valg af referent og stemmetællere
Pkt. 3 Beretning
Pkt. 4 Fremtidigt arbejde
Pkt. 5 Regnskab for 2023
Pkt. 6 Budget for 2024
Pkt. 7 Indkomne forslag herunder evt. vedtægtsændringer
Pkt. 8 Valg til hovedbestyrelsen, 3 for 2 år og 1 for 1 år.
Pkt. 9 Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen
Pkt. 10 Eventuelt

Tilmelding
Af hensyn til forplejningen, vil det være ønskeligt, at du tilmelder dig senest den 15. april. Tilmelding på info@fleksjob.dk Oplys navn, by og telefonnummer.

Parkering og adgang
Der vil være muligt at parkere i kælderen indkørsel af Myggenæsgade, hvor der står HK ved nedkørslen. Hvis hoveddøren er låst, kan du ringe på nedenstående tlf. så kommer vi og åbner døren.

Kontakt
Hvis der opstår spørgsmål på selve dagen, kan man kontakte Hanne på tlf. 2989 1578 eller Merete på tlf. 2171 6321.

Publiceret: 2. april 2024