93 20 80 60

info@fleksjob.dk

Kære medlem af Landsforeningen Fleksjob

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling:
Fredag den 29. april kl. 13 – 17.

Generalforsamlingen afholdes i foreningens lokaler, Energivej 3, 4180 Sorø.
Det vil være muligt at få en sandwich fra kl. 12.00. (tilmelding hertil nødvendig)

Dagsorden:
Pkt. 1 Valg af dirigent
Pkt. 2 Valg af referent og stemmetællere
Pkt. 3 Beretning
Pkt. 4 Fremtidigt arbejde
Pkt. 5 Regnskab for 2021
Pkt. 6 Budget for 2022
Pkt. 7 Indkomne forslag herunder evt. vedtægtsændringer
Pkt. 8 Valg til hovedbestyrelsen
Pkt. 9 Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen
Pkt. 10  Evt.

Deltagelse i generalforsamling er åben for alle medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år.

Af hensyn til forplejningen på generalforsamlingen, vil det være ønskeligt, at du tilmelder dig. Hvis du ønsker at spise med inden generalforsamlingen skal tilmelding ske senest den 22. april. Tilmelding på info@fleksjob.dk, oplys navn, by, telefonnr.

På hovedbestyrelsens vegne

Merete Hornecker
Formand